مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:پلن VIP - نامحدود

فضای وب: نامحدود
پهنای باند:نامحدود
سابدومین: نامحدود
دیتابیس: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
پلن رایگان ۳۰ روزه - 1 گیگابایت

فضای وب: 1 گیگابایت
پهنای باند: 20 گیگابایت ماهانه
سابدومین: 40
تفکیک هاست: 1
دیتابیس: 20
اکانت FTP: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
رایگان!
پلن پایه - 100 مگابایت

فضای وب: 100 مگابایت
پهنای باند: 2 گیگابایت ماهانه
سابدومین: 10
دیتابیس: 2
اکانت FTP: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
پلن برنزی - 500 مگابایت

فضای وب: 500 مگابایت
پهنای باند: 10 گیگابایت ماهانه
سابدومین: 20
دیتابیس: 10
اکانت FTP: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
پلن نقره ای - 1 گیگابایت

فضای وب: 1 گیگابایت
پهنای باند: 20 گیگابایت ماهانه
سابدومین: 40
تفکیک هاست: 1
دیتابیس: 20
اکانت FTP: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
پلن طلایی - 5 گیگابایت

فضای وب: 5 گیگابایت
پهنای باند: 100 گیگابایت ماهانه
سابدومین: نامحدود
تفکیک هاست: 4
دیتابیس: نامحدود
اکانت FTP: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.224.108.238) وارد شده است.